Info om foreningen

Lidt om Andelsforeningen Damsøvænget

Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr. 3139, Linde Alle 41-43 og Stilledal 35-53, Vanløse.  Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune.

Vores bebyggelse er fra 1938. Da flyttede de første beboere ind i det, der dengang var lejeboliger.


I 1961 blev lejligheder solgt som andele, og kom til at hedde Andelsforeningen Damsøvænget.


Foreningen ledes af en bestyrelse samt vores administrator, Ejendomsadministrationen Andelsbo, som forestår foreningens almindelige økonomiske og juridiske forvaltning.

Administrator har fuldmagt til at handle på foreningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift. 
Bestyrelsen træffer sammen med administrator bestemmelser om tid og sted for betaling af boligafgift og andre ydelser i forbindelse med denne.

    
Bestyrelsen har ansat en statsautoriseret revisor til at revidere foreningens og administrators regnskab. Regnskabsåret er fra den 1. april til 31. marts, og det reviderede årsregnskab skal være fremlagt for medlemmerne hos administrator 14 dage inden den årlige generalforsamling med revisorernes påtegning.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. juni med 14 dages varsel efter skriftlig indkaldelse til andelshaverne.    
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Bestyrelsen har fem medlemmer og en suppleant, som vælges af generalforsamlingen.

I foråret 2008 fik vi lagt nyt tag på ejendommen, og vi har efterfølgende sat meget fokus på ejendommens tilstand.
I sommeren 2009 fik vi udfærdiget en bygningsgennemgang (kan ses under afsnittet med Tilstandsrapporter). 

Her kan man også se Energimærkningen, som blev udført den 06.02.2017 og er gyldig i 10 år.

Andelsforeningen har et fællesvaskeri, et chancevaskeri, tørre- og rullerum og gode muligheder for at tørre tøj i det fri. Der er fine cykelkældre og et m otionsrum til andelshaverne med bl.a. løbebånd, romaskine, multimaskine og motionscykler. 


I foreningen har vi ansat en varmemester, som tilser vores varmecentral og bygningen i det daglige. Vi har også en gartner til at holde de grønne områder, ligesom vi har bistand til snerydning.


Andelsforeningen har dejlige omgivelser med grønne områder, en gårdhave og er beliggende få minutters gang fra Damhussøen, Damhusengen og Grøndalsparken.

Vanløse Station og Flintholm Station er begge placeret inden for gåafstand på ca. 10 minutter. Her er der gode forbindelser med både både S-tog og Metro. Der er også fine muligheder til busdriften.