SÅ fik vi fjernet hvepsene i Stilledal 47 gårdsiden