Bestyrelsen A/B Damsøvænget

Bestyrelsen A/B Damsøvænget
Stilledal 45 st.th.
2720 Vanløse

Jannie Knudsen
Formand

Cecilie Mattesen
Næstformand

Sarah Mathiesen
Sekretær

Jonathan Jacobsen
Bestyrelsesmedlem

Signe Fourmaise
Bestyrelsesmedlem 

Stine Nielsen
Suppleant

Kontortid

Bestyrelsen træffes hver anden torsdag
kl. 17.30-18.30.

Eller på mail:
info@damsoevaenget.dk